Проекти

Общности

Събития и артистични намеси, които създават активни, ангажирани и отговорни към средата общности.

Комуникационни стратегии

Дългосрочно планиране на комуникациите с цел да достигнем и ангажираме представители на различни общности и групи.

Клиенти