Услуги

Планираме комуникационни стратегии

Стъпвайки на дългогодишна експертиза и  анализ на вашия бранд и цели, разработваме комуникационна стратегия, с която да достигнете и ангажирате повече хора и да допринесете за инициативите, които реално променят средата във всяка ESG (environmental, social, governance) сфера:

Работим с широка партньорска мрежа от дългосрочни партньори в бизнеса, общините, неправителствените организации, активните общности и активисти в сферите на околна и градска среда, образование и култура

В зависимост от целите, можем да оформим най-подходящата кампания или активност и да комуникираме посланията ви към медиите, вашата общност от служители и/ или широката аудитория.

Правим кампании и събития

Планираме и реализираме 360-градусови комуникационни стратегии, които ангажират всички заинтересовани страни с различни подходи. Въвличаме в проектите ни общини и институции, експерти и неправителствени организации, отговорни бизнеси, лидери на мнение, медии и граждани. 

Организираме събития и временни намеси в градската среда, които променят града и показват потенциала му да е по-добро и красиво място.  Създаваме събития, които повдигат важни теми, образоват и създават и развиват активна общност.

Свързваме брандове и каузи

Свързваме брандовете с каузи и инициативи, които променят и развиват средата, и оставят реален отпечатък

Подкрепяме неправителствени организации и каузи, за да им помогнем да се позиционират, комуникират и привлекат партньори.