Софияплан

Aгенция Imp-Act работи по ребрандирането на общинското предприятие Софпроект в Софияплан — офис за пространственото и стратегическо планиране на Столична община.

Ключови проекти на Софияплан са Визия за София (дългосрочна стратегия за развитие на Столична община до 2050), Планът на София (действащият Общ устройствен план и предстоящото му изменение) и Програма за София (интегрираният план за развитие на общината 2021-2027). Предприятието разработва още планове, стратегии и политики за устойчивото развитие на Столична община. 

В Imp-Act разработваме бранда и визуалната идентичност на Софияплан, както и комуникационната му стратегия за разширяване на публиките от граждани, организации и бизнеси, които се интересуват от градското планиране. Подкрепяме и комуникацията на текущи проекти на Софияплан, които целят да достигнат до повече хора и да ги мотивират да участват активно в стратегическото планиране на града. 

By George

A multidisciplinary creative and a man of the world.