Вход за граждани

Вход за граждани е проект на Форум Гражданско Участие и Български център за нестопанско право, който цели да стимулира успешното взаимодействие между граждани и институции.

В рамките на проекта разработихме серия от три анимации, с които да представим някои от ефективните начини за гражданско участие в градското планиране.

Първото видео „Защо е важно да участваме?“ разказва за смисъла и ползите от гражданското участие, как чрез активно отношение можем да подобрим качеството на средата и живота и какви са начините за гражданско участие.

Второто видео разказва за Плановете за интегрирано развитие на обшините, които ще насочват европейското финансиране в следващия програмен период на Европейския съюз 2021-2027.

Третото видео от поредицата „Входо за граждани“ разказва за онлайн платформата за гражданско участие CONSUL, която е базирана на отворен код и може да бъде адаптирана за всяка една община или друга институция по света.

Повече за проекта научете тук:

https://www.fgu.bg/vhod-za-grazhdani/