Комуникации на Визия за София

Агенция Imp-Act води комуникациите във финалните стъпки от създаването на дългосрочната стратегия за развитие на Столична община — Визия за София.

Това включва събитията за представяне на Визията, визуалното оформление на стратегическия документ и документалния филм, който разказва за тригодишния процес на работа по изготвянето на стратегията.

By George

A multidisciplinary creative and a man of the world.