Imp-Act е консултантска и комуникационна агенция за брандове и инициативи, които развиват средата.

Проекти

Разработваме професионални комуникационни стратегии и кампании, които оставят позитивен отпечатък и от които печелят едновременно бизнеса, хората и градовете, в които живеем.