Imp-Act е комуникационна агенция за устойчиво развитие и градска култура.

Проекти

Разработваме професионални комуникационни стратегии и кампании, които оставят позитивен отпечатък и от които печелят едновременно бизнеса, хората и градовете, в които живеем.