Зелен ринг София

През 2022 агенция Imp-Act партнира на екипите на Софияплан и Фондация Зелена линия София за представянето на Зелен ринг София — най-големия линеен парк на Софи, който трябва да свърже над 30 квартала и ще служи като гръбнак на велосипедната мрежа в града.

Зелен ринг София е концепция за трансформирането на 30 км неизползвани територии в различни квартали и части на града и план за превръщането им в най-големия линеен парк. Рингът преминава по протежението на изоставени жп трасета, покрай реки, паркове, неизползвани производствени и инфраструктурни обекти и жилищни територии. Голяма част от тези терени в момента действат като естествен разделител между различни части на града.

Трансформацията им може да даде достъп до ново мултифункционално парково пространства на близо 250 000 души в 30 софийски квартала. Зеленият ринг може да служи и като важна пешеходна връзка и гръбнак на велосипедна мрежа, която значително да подобри мобилността в града.

Основа на концепцията е възможността за свързване на различни паркове, повишаване на пешеходната и велосипедната достъпност между отделни жилищни квартали, осигуряване на достъп от жилищни квартали до обекти на зелената система и разнообразни функции, които хората ежедневно имат интерес да ползват, като публични сгради, училища, детски градини, спортни обекти и др.

От друга страна Рингът дава перспектива за оживяване на стари производствени зони, както и преодоляването на големи инфраструктурни бариери. Концепцията обръща специално внимание и на потенциала на Зеления ринг София да съживи занемарени прострастранства в града ни и да насочат публични и частни инвестиции към множеството неизползвани терени, сгради и обекти около терените на бъдещия линеен парк.

Реализацията му би подпомогнала и преодоляването на социалния и икономически дисбаланс и разликите в качеството на градската среда между северните и южни части на София. Концепцията предоставя възможност за обновяване и изграждане на зелени пространства около реките, за ревитализиране на самите реки и превръщането им в част от всекидневието на жителите на София.

Агенция Imp-Act организира публичното представяне на концепцията на парка с участието на кмета и главния архитект на Столична община, по време на което беше обявена и първата копка на проекта. Вече има осигурено финансиране, решение на съда и влязъл в сила подробен устройствен план за първата отсечка от реализацията на ринга в участъка до гара Пионер и се очаква изпълнението му да започне през пролетта на 2023.

През годината предстоят и поредица от събития, които да представят проекта в редица жилищни квартали, през които минава Рингът. Инициативата можете да следите тук: https://www.greenlinesofia.com/