Зеленият преход на гарите

Зеленият преход на гарите е дългсрочен проект на ГРАДОСКОП за обединяване на всички заинстересовани страни около споделена концепция за устойчивото развитие на бившите индустриални терени около ЖП ареалите между Сточна гара и Гара Подуяне. 

Основната цел на проекта “Зеленият преход на Гарите” е да се предложи широко възприет план за възможното развитие на бившите индустриални пространства в района на Сточна гара и Гара Подуяне и тяхното интегриране в активния живот на града. Събитията, организирани от колектива за градско преобразуване ГРАДОСКОП през 2022, целят да покажат как сградите на тези терени могат да се оживят отново, и да поставят началото на широка дискусия за възможните им функции така, че те да служат максимално на цялостното, устойчиво развитие на града.

Събитието “Станция София” през юни 2022 събра над 150 човека, сред които студенти и преподаватели от УАСГ, местни експерти от сферата на градското планиране и устойчивото развитие, представители на институциите и бизнеса и международни лектори в програма, която изпълни пространствата на гарата с нов живот.

Денят започна с разходки със студентите от УАСГ и международните експерти в района на Сточна гара и Гара Подуяне-разпределителна, последвани от презентации на студентските проекти на тема “Зеленият преход на Гарите”, интердисциплинарни работилници и презентации на международни проекти, свързани с подобни градски трансформации.

Резултатите от дискусиите спрямо анализа и академичните проекти бяха обобщени в доклад, който включва следващи стъпки и предложения за развитие на проекта.

През септември 2022 г. инициативата „Зеленият преход на гарите“ продължи с тридневен форум и квартален панаир. Стъпвайки върху трите основни посоки на движението Нов европейски “Баухаус” на Европейската комисия — Beautiful, Sustainable, Together, екипът на ГРАДОСКОП подготви работилници и дискусии в три поредни дни, целта на които бе съвместно да се създадат три пилотни проекта, които да стартират трайното обживяване на терените около Сточна гара. Кулминация на форумът бе квартален панаир в събота, 1 октомври, с храна, напитки, музика, детски активности, танци, запознанства и изложение на местни творци, бизнеси и занаяти. Кварталният панаир цели да представи всички експертни предложения на местните граждани, артисти и бизнеси и да събере идеи и обратна връзка и от тях.

Агенция Imp-Act работи рамо до рамо с екипа на ГРАДОСКОП по подготовката на събитията, комуникацията и дългосрочните отношения с експерти, институции и бизнес. Повече за инициативата можете да следите тук: https://gradoscope.com/newgreenwaysforoldrailways/