“Станция София” събра над 150 експерти в диалог за “Зеления преход на гарите”

Сградата на Сточна гара отвори врати за всички ентусиасти в градското развитие за събитието “Станция София”, което обедини студенти, преподаватели, експерти, заинтересовани страни и граждани, за да обсъдят потенциала за устойчивото интегриране и развитие на бившите индустриални терени около ЖП ареалите между Сточна гара и Гара Подуяне. 

Основната цел на проекта “Зеленият преход на Гарите” е да се предложи широко възприет план за възможното развитие на бившите индустриални пространства в района на Сточна гара и Гара Подуяне и тяхното интегриране в активния живот на града. Събитието, организирано от колектива за градско преобразуване ГРАДОСКОП, целеше да покаже как сградите на тези терени могат да се оживят отново, и да постави началото на широка дискусия за възможните им функции така, че те да служат максимално на цялостното, устойчиво развитие на града.

.

Събитието “Станция София” събра над 150 човека, сред които студенти и преподаватели от УАСГ, местни експерти от сферата на градското планиране и устойчивото развитие, представители на институциите и бизнеса и международни лектори в програма, която изпълни пространствата на гарата с нов живот.

Денят започна с разходки със студентите от УАСГ и международните експерти в района на Сточна гара и Гара Подуяне-разпределителна, последвани от презентации на студентските проекти на тема “Зеленият преход на Гарите”, интердисциплинарни работилници и презентации на международни проекти, свързани с подобни градски трансформации.

Резултатите от дискусиите спрямо анализа и академичните проекти ще бъдат обобщени в доклад, който ще бъде публикуван на сайтовете на Направление “Архитектура и градоустройство” и ГРАДОСКОП и ще включва следващи стъпки и предложения за развитие на проекта.

Агенция Imp-Act работи рамо до рамо с екипа на ГРАДОСКОП по подготовката на събитието, комуникацията и дългосрочните отношения с експерти, институции и бизнес.