Конкурс за Централна баня

Агенция Imp-Act подпомага комуникационно всеки етап от обявяването и провеждането на отворена покана за концепции за развитие на северното и източното крило на Централна минерална баня в София. 

Отворената покана търси аргументирани решения за най-правилното и оптимално използване на сградата в интерес на гражданите и гостите на София. Всеки от кандидатите предлага екип за изпълнение на задачата, идейно предложение, концепция за развитие и бизнес план за управление на неизползваните крила на Банята. Комисия в 15-членен състав избра три екипа, които разработиха своите идеи, представиха ги публично в онлайн събитие на 27 ноември 2020 и ги предоставиха на Столична община. Софияплан събра обратна връзка по трите концепции и ще изготви доклад към Столичен общински съвет с предложение за развитието на проекта.

By George

A multidisciplinary creative and a man of the world.