EдноДърво

ЕдноДърво е инициатива на ландшафтни архитекти и софтуерни инженери, която създава интерактивна карта на градските дървета с участието на граждани, бизнеси и експерти.

Чрез широко включване на граждани и експерти на crowdsourcing принцип, проектът ще събира и актуализира данните за дървесната растителност в града в оптимизирания за мобилно ползване сайт ednodarvo.io. Данните, които генерира платформата, ще са отворени, за да може събраната информация да се използва свободно и да подобри грижата за дърветата в града дългосрочно.

Работата на ЕдноДърво цели да повиши общото познание за дървесната растителност и да допринесе за по-качествено планиране, проектиране и стопанисване на зелената система в градовете, като включи гражданите в тези процеси. Инициатива стартира с безценната подкрепа на Mastercard и Банка ДСК, които инвестират в множество инициативи за устойчиво и умно развитие на градовете в България.

Българските градове са щастливи да разполагат със сравнително богато и разнообразно зелено наследство. Както често се случва обаче, приемаме това, което имаме за даденост и не не се грижим по най-добрия начин за него.

Навременната и организирана грижа за градските дървета изисква точна и детайлна информация за местоположението, видовия състав и състоянието им. Повечето градове у нас в момента не разполагат с достатъчно такива данни, което затруднява поддръжката и увеличава риска от щети, нанесени от болни или застаряващи дървета в града.

Следете инициативата на ednodarvo.io.