Urban Data Space

Институтът GATE към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ постави официален старт нa първото българско пространство от данни за градска среда, в което вече членуват институции, корпорации, стартъпи и граждански организации.

Какво са пространствата от градски данни и как да ги използваме за развитие на нови бизнес модели и подобряване на услугите и средата в града? Отговори на тези въпроси даде международната конференция Data Spaces Discovery Day в София на 9 ноември, роганизирана за института GATE от екипа на Imp-Act. Събитието привлeче експерти в управлението на данни от цяла Европа и постави официален старт на първото пространство от данни за градска среда у нас — Urban Data Space.

Стартът на Urban Data Space, иницииран у нас от GATE, предлага на българския бизнес възможност за споделяне на данни между доверени страни, без да е необходимо физическо преместване на данните. Пространствата от данни са работещи вече в редица страни като Германия, Холандия, Финландия и представляват среда за сигурно, суверенно, прозрачно споделяне на данни между партньори при различни договорни правила, които могат да включват и заплащане.

Инициативата за старта на пространството от данни е на института GATE към Софийския университет “Св. Климент Охридски” и цели да насърчи иновациите чрез използване на възможностите, които предлага развитието на икономиката, базирана на данни. Събитието се организира в София в партньорство с Международната асоциация на пространствата от данни (IDSA), чийто член е и GATE, и привлече у нас много експерти в управлението на данни от цяла Европа. 

Целия запис от конференцията Data Spaces Discovery Day, организирана с подкрепата на агенция Imp-Act с много презентации на европейски пространства от данни и дискусии по темата можете да гледате тук: https://bit.ly/3WOHdcz