Програма за София

Програма за София

Програма за София е интегрираният план за развитие на Столична община за периода 2021-2027, който се разработва от екипа на Софияплан.

Програма за София

Участието на максимален брой заинтересовани лица в създаването на Програмата е изключително важно и би гарантирало нейното качество, реалистичност и обществена подкрепа. Затова Софияплан възлага на агенция Imp-Act изготвянето и реализацията на комуникационна стратегия, която да обясни и да популяризира Програма за София. Стратегията цели да осигури прозрачност и информираност за процеса и очакваните резултати, като запознае и активира заинтересованите страни да участват в създаването и прилагането на документа.

За да анонсираме старта на работа по Програмата, създадохме информационно видео, което да представи проекта и мястото му в стратегическото планиране на града. Участието на различни социално активни личности и организации в него цели да насочи общественото внимание към важността на Програмата и да подпомогне взаимодействието с граждани, бизнес, неправителствени организации и администрация в хода на нейното изготвяне. 

Програма за София ще избере най-аргументираните и необходими на града проекти, които са реалистични за изпълнение и имат ясно обоснован бюджет, срок и източници на финансиране чрез фондовете на Европейския съюз и други публични и частни инициативи. 

Екип

Творческа идея, реализация и сценарий: Агенция Imp-Act
Режисьор: Мартин Илиев
Оператор: Александър Станишев
Дрон: Димитър Караниколов, Александър Бърдаров
Изпълнителен продуцент: Мария Атанасова
Монтаж: Александра Ненкова
Цветни корекции: Борис Тивчев
Звуков дизайн: Камен Атанасов
1-ви асистент на камера/фокус пулър: Радостин Лазаров
2-ри асистент на камера: Димитър Вакрилов
Файл мениджъри: Весела Виделова, Силвия Кацарска, Александър Георгиев
Гафер: Филип Пенев
Транспорт: Ивайло Войников, Мартин Модев
Снимачна техника: Меджик шоп рентал
Глас: Момчил Степанов

Благодарим на участниците от BRUM, Derida Dance Center, DOMA Art Foundation, Serdika Center, Sofia Airport Center, Soul Elements, Spark, Zero Waste Bulgaria, Квадрат 500, Метрополитен, Музей за историята на София, Принтиво, Сантоша Йога, Фондация Светът на Мария, Столичен електротранспорт, Технически университет, Фонд за устойчиво развитие на София, Хранкооп и екипа на Софиялан.

By George

A multidisciplinary creative and a man of the world.