Реките на София

Реките на София е дългосрочна инициатива на Фондация Колективът за облагородяване на крайречните паркове в София.

Проектът цели да променя нагласите към софийските канали и да приобщава коритата им към активните градски пространства чрез малки и реализуеми намеси. Първото събитие от инициативата е Фестивал: Реките на София през септември 2020, който показва нагледно как Перловска и Владайска могат да бъдат пресечно място за култура, спорт и отдих. 

Агенция Imp-Act участва в разработването на концепцията за фестивала и привличането на партньори, участници и спонсори. Разработихме и реализираме цялостната комуникация на събитието, която генерира над 100 отразявания в национални медии и телевизии и предизвиква широк обществен отзвък в социалните мрежи. 

By George

A multidisciplinary creative and a man of the world.