Услуги

Комуникационни стратегии

Комуникационни стратегии

Планираме комуникационни стратегии, стъпвайки на проучвания, анализи и факти.

Постигаме конкретни резултати чрез ефективни комуникационни канали и формати.

Създаваме адекватно съдържание за 360-градусови кампании.

Увеличаваме ежедневно общностите и аудиториите, с които комуникираме.

Управляваме двупосочно комуникацията, за да изградим дългосрочни отношения.

Позициониране с добавена стойност

Позициониране с добавена стойност

Работим със съвременни инструменти и широка мрежа от експерти, за да проучим възможностите и да анализираме предизвикателствата пред вашия бизнес и влиянието му върху хората и средата.

Изграждаме вашата стратегия така, че да остави позитивен отпечатък.

Реализираме стратегията ви, извличайки максимум бизнес ползи от нея.

Поддържаме комуникацията, за да създаваме общности и доверие около бранда.

Корпоративна социална отговорност

Корпоративна градска отговорност

Използваме съвременни средства за мониторинг и анализ и познаваме добре нуждите и проблемите на общностите и градовете, в които живеем.

Знаем как да определим най-логичната сфера на въздействие за вашия бизнес.

Комуникираме активно и създаваме истински новини, за да разширяваме общностите, които ни вярват.

Създаване и управление на съдържание

Създаване и управление на съдържание

Създаваме атрактивно съдържание на актуални теми.

Разработваме видео, аудио, текст и уеб съдържание.

Повдигаме нови теми, които образоват.

Развиваме разговори, които влияят позитивно на бизнеса, хората и средата.

Service — Концепции и управление на събития

Концепции и управление на събития

Обмисляме внимателно детайлите и разчитаме на дългогодишен опит и партньори.

Знаем кого да поканим и как да стигнем до тези, които няма да присъстват.

Правим събития, които влизат в медиите безплатно, защото оставят отпечатък.